E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                     ENG | CZE | SK | PL | DE | FR |HU | DK | ITA

Container liner Cargo Protector

Cargo protector holder containeren ren og beskytter godset

Sopack s.r.o. tilbyder Cargo Protectors mod fugt, støv og vand

Container liners Cargo Protectors blev udviklet og produceret for at beskytte gods i containere mod fugt, støv, vand og for at holde varerne sikkert under transport. Beholderforinger undgår spredning af lugte og lækager af affaldsprodukter.

Typer af Cargo protector container liners

- Fødevarekvalitet, beholderforing er certificeret til direkte kontakt med fødevarer (FDA – EU 10/2011)

- Antistatisk film for at forhindre eksplosionsfare

- Barrierefilm til fugtfølsomme varer

- Specielt forstærket gulv til læsning af gaffeltruck

Fordele ved Cargo Protector container liners

Minimerer transportomkostninger

Beskytter mod fugt og lækkende vand

Beskyttelse mod toksicitet

Økologisk

Lastning & Losning

- Beholderen er gravimetrisk belastet

- Læsning med gaffeltruck

- Aflæsning med gaffeltruck

- Aflæsning med vippecontainer